Pohjois-Savon vesikatsaus: Kallaveden pinta korkeampi kuin normaalisti

Kallaveden pinta Itkonniemen asteikolla on tällä hetkellä 15 senttiä korkeampi kuin ajankohdan pitkäaikainen keskiarvo, ilmenee Pohjois-Savon ely-keskuksen vesitilannekatsauksesta. Vedenpinta on laskenut tammikuussa 10 senttiä.

Ennusteen mukaan vedenpinnan alenema jatkuu samaa tahtia kuin tammikuussa. Kallaveden tulvaennuste on edelleen niin korkealla, että juoksutusta tulvaluukuista jatketaan. Jäätilanne on pakkasista huolimatta huono Hartikansalon itäpuolisella vesialueella.

Iisalmen reitin pääaltaat Onkivesi ja Porovesi ovat nyt luvan mukaisen kevätalentuman kaudella. Pintoja alennetaan 30 senttiä helmi-maaliskuun aikana. Kiuruveden pinnanalennus tehdään myöhemmin keväällä.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on noussut tammikuussa 5 senttiä, mutta nousu vaikuttaa saavuttaneen huippunsa sekä ennusteen sekä havaintojen mukaan. Haukiveden pinta on 72 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vesistöennuste odottaa Haukiveden pinnan laskevan noin 20 ennen, ennen käännöstä uuteen nousuun huhtikuussa.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven säännöstellyt vedenkorkeudet ovat noin 30 senttiä alle säännöstelyrajan, ja juoksutukset ovat viime aikoina olleet keskimääräistä tasoa. Nyt pinnankorkeudet ovat Syvärillä 35 senttiä ja Vuojärvellä 15 senttiä ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla, joten juoksutukset tulevat olemaan suuret seuraavien kuukausien aikana.

Juojärvi on 10 senttiä alle säännöstelyrajan, mutta myös saman verran yli ajankohdan keskimääräisen tason. Säännöstelylupa edellyttää pinnan alenemisen jatkuvan huhtikuulle asti.

Rautalammin reitillä Pielaveden, Iisveden, Suonteen, Hankaveden ja Konneveden korkeudet ovat noin 20 senttiä ajankohdan keskiarvojen yläpuolella. Aivan viimeisinä päivinä myös reitin alimmainen allas Konnevesi on kääntynyt laskuun.

Järvien jäätilanne on jäätymisvaiheessa sataneen runsaan lumen vuoksi heikko. Pohjois-Savon havaintopaikoilla jään paksuus on noin 30 senttiä. Valtaosa jäästä on heikompaa kohvajäätä. Nyt pakkaskaudella jään paksuuntumista hidastaa lumipeite varsinkin rannoilla, missä on yleisesti paksuimmat lumikinokset.