Pohjois-Savon ympäristöstä laadittiin selvitys – myös asukkaat pääsevät pian osallistumaan

Pohjois-Savon joista ja järvistä noin 76 prosenttia on vähintään hyvässä tilassa. Pelkästään järvipinta-alasta hyvässä tilassa on vähintään 87 prosenttia. Asia selviää Pohjois-Savon ely-keskuksen antamasta selvityksestä Pohjois-Savon ympäristön tilasta. Se on laadittu taustaksi vuonna 2020 aloittavaan Pohjois-Savon maakunnan ympäristöpolitiikkaan.

Sen mukaan vesistöihin kohdistuvaa pistemäistä jätevesikuormitusta on saatu vuosikymmenten kuluessa vähennettyä olennaisesti.

Toisaalta vuonna 2015 tehdyssä tarkastelussa järvistä joka viidennen ja virtavesistä joka kolmannen tila arvioitiin heikentyneeksi. Hajakuormitus ei ole vähentynyt samassa suhteessa pistekuormituksen kanssa. Ilmastonmuutos lisää haastetta, sillä ilmaston lämmetessä valunta maa-alueilta lisääntyy tuoden vesiin lisää humusta ja ravinteita.

Maakunnan ympäristöpolitiikan pohjaksi on lisäksi tehty asiantuntija- ja sidosryhmähaastatteluja, joissa on tullut esille enemmänkin ympäristön vahvuuksia ja heikkouksia.

Seuraavaksi ely-keskus aikoo kysyä näkemyksiä maakunnan asukkailta siitä, millaista ympäristöpolitiikkaa alueelle toivotaan. Asukkaille kysely avataan tammikuun aikana.

  – Nyt kannattaa vaikuttaa ja kertoa, millaisessa elinympäristössä haluat asua ja elää, millaista vettä juoda, millaisessa vedessä uida ja kalastaa, mitä näet ikkunasta, miten luonnonvaroja hyödynnetään, mitä haluat jättää jälkipolville, ja onko luonto arvokas sellaisenaan, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen johtaja Jari Mutanen kannustaa.