Pohjois-Savoon esitetään seitsemää valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta

Ympäristöministeriö esittää 183 kohdetta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Uusia kohteita näistä on 59. Pohjois-Savossa kohteita on seitsemän, mutta yksikään niistä ei ole uusi.

Päivitysinventointien tuloksena maisema-alueiden valikoimasta on putoamassa Pohjois-Savossa Saahkarin–Myhinpään maisematie.

Pohjois-Savon kohteet päivitysinventoinnissa ovat Heinäveden reitin vesistömaisemat, Mustinmäen kulttuurimaisema, Paukarlahden viljelymaisema, Puijon maisemat, Maaninkajärven ja Onkiveden kulttuurimaisemat, Nilsiän mäkikylät, sekä Pisan maisemat. Etelä-Savon osalta mukana ovat muiden muassa Savonselän mäkiasutusmaisemat, Kotkatlahden kulttuurimaisema ja Osinkonmäen viljelysmaisema.

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Ympäristöministeriö asettaa inventoinnin julkisesti kuultavaksi 18.1.–19.2.