Pohjois-Savoon lähes 600 hirven kaatolupaa enemmän kuin viime vuonna

Hirvieläinten kaatolupiin tulee selvä lisäys alkavalle metsästyskaudelle. Suomen riistakeskus on myöntänyt sekä hirven että valkohäntäpeuran kaatolupia tänä vuonna noin neljänneksen enemmän kuin viime vuonna.

Pohjois-Savoon hirven kaatolupia saadaan 3 505, kun luku viime vuonna oli 2 907. Valkohäntäpeuran kaatolupia maakuntaan tulee 164 kappaletta, kun niitä viime vuonna saatiin 129.

Hirvikannan arvioidaan runsastuneen monin paikoin. Luonnonvarakeskuksen laskennan perusteella hirvikanta oli viime metsästyskauden jälkeen 79 000–103 000 hirveä.

Syyskuun ja talven jahdeissa on käytössä liki 53 000 pyyntilupaa hirvelle, yli 36 000 valkohäntäpeuralle sekä pieni määrä kuusipeuralle ja metsäpeuralle. Yhdellä pyyntiluvalla saa yleensä kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Uusitut metsästysajat lykkäävät hirvenmetsästyksen alkua suurimmassa osassa maata lokakuun toiseen lauantaihin. Lisäksi niin sanottu vahtimismetsästys sallitaan ennen varsinaista metsästyskautta.