Puhdistamolla sattunut vuoto ei ole aiheuttanut päästöjä

Jätevedenpuhdistamolla sattui kemikaalivahinko viime lauantaiyönä Juankoskella. Vuodosta ei aiheutunut haittaa ihmisille, eikä vesistöönkään ole havaittu päässeen kemikaalivuotoja.

Puhdistamolla fosforin saostukseen käytettävää ferrisulfaattia valui puhdistamon tasausaltaaseen kahdeksan kuutiota. Vuodon aiheutti säiliön ja annostelupumppaamon välisen putken vaurio.

Ferrisulfaatti on hapan kemikaali, ja vuodon seurauksena puhdistamon aktiivilietteen pH-arvo laski haitallisen alhaiseksi. Alhaisella pH:lla on puhdistamon biologista toimintaa ja edelleen puhdistustehoa heikentävä vaikutus.

Tilanteen kehittymistä seurataan tehostetusti ja vesistöön johdettavan veden laatua tarkastellaan vuorokautisilla kokoomanäytteillä.