Puijolle on rakennettu luvaton pyöräilyreitti – ely-keskus pohtii jatkotoimenpiteitä

Kuopiossa sijaitsevalle Puijon luonnonsuojelualueelle on rakennettu luvaton pyöräilyreitti rakennelmineen, kertoo Pohjois-Savon ely-keskus. Se muistuttaa tiedotteessaan, että Puijon luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittu ainoastaan ulkoilureiteillä ja niin sanotulla vanhalla Puijon tiellä.

Poluilla pyöräily ei ole sallittua. Myös polkujen rakentaminen, rakennelmien tekeminen sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen on luonnonsuojelualueella kielletty. Rajoitusten tarkoituksena on säilyttää Puijon luonnonsuojelualueen luonnonarvot.

Puijon luonnonsuojelualue on kasvillisuudeltaan pääosin lehtoa, mikä on rehevin kasvillisuustyyppimme. Alueelta löytyy muun muassa kotkansiipi- ja hiirenporrasvaltaisia saniaislehtoja sekä käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoja. Lehdoissa kasvaa harvinaisia ja uhanalaisia putkilokasveja ja sammalia.

Lehtokasvillisuus on herkkää kulumiselle. Tästä syystä pyöräily on kielletty ulkoilureittien ulkopuolella. Puijon luonnonsuojelualue on kooltaan noin 200 hehtaaria.

Luonnonsuojelualueen rajat ja sallitut maastopyöräreitit näkyvät muun muassa Puijon luonnonsuojelualueen opastuspisteiden tauluissa.

Ely–keskuksen saamien tietojen mukaan Kuopion pyöräilyseura tai Savo MTB eivät ole tietoisia tai osallisia pyöräilyreittien rakentamisessa. 

Kuopion pyöräilyseurassa ei ole toimintaa, jossa maastoon rakennettaisiin ratoja. Pyörällä ajaminen perustuu olemassa oleville teille tai poluille. Savo MTB osallistuu reittien rakentamiseen vain asianmukaisilla luvilla ja yhteistyössä maata hallinnoivan tahon kanssa.

Maastopyöräreitit rakennelmat on ely-keskuksen mukaan tarpeen poistaa. Pohjois-Savon ELY –keskus ja Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut pohtivat yhdessä, miten maastopyöräilyä koskevista rajoituksista jatkossa tiedotetaan, miten rajoitukset merkitään maastoon ja miten rakenteet poistetaan.

Muokattu 12.6.2017 kello 9.10: Pohjois-Savon pyöräilyseura on korjattu Kuopion pyöräilyseuraksi.