Rautavaara ei niele Kaavin eroa Kysteristä

Rautavaaran kunta katsoo, että Kaavin kunnan ero Kysteri-liikelaitoksen yhteistoiminta-alueesta vaarantaa merkittävästi rautavaaralaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja tarpeen mukaisten palvelujen saannin.

Kunnanhallituksen mukaan Kaavin ero muodostaisi myös Kysterin liikelaitokselle talouden sopeuttamisratkaisuja, jotka tulisivat heijastumaan Rautavaaran lisäksi muiden jäsenkuntien peruspalvelujen kustannuksiin ja niiden kehittämiseen tulevaisuudessa.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti Kaavin eroaminen ei ole Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Kysterin liikelaitoksen eikä Rautavaaran kunnan edun mukaista, kunnanhallitus näkee.

Rautavaaralaisten perusterveydenhuollon osastohoito tapahtuu Kaavin terveysaseman vuodeosastolla. Kunnanhallituksen mukaan osa perusterveydenhuollon osastohoidon tarpeessa olevista ihmisistä ohjautuisi Kaavin ratkaisun myötä perustettomasti erikoissairaanhoitoon.

Kunnanhallitus päätti eilen, että se antaa Kaavin erosta oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi kunnanhallitus esittää, että valtioneuvosto velvoittaa Kaavin jatkamaan Kysterissä.

Kaavin kunta päätti viime marraskuussa, että se eroaa perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueesta kuuluvasta Kysteri-liikelaitoksesta 1.1.2019 alkaen.