Riistavedellä vesijohtovuoto - vuotokohtaa etsitään

Riistavedellä on havaittu lauantaina 12. maaliskuuta vesijohtovuoto. Kuopion vesi ei ole vielä paikallistanut vuotoa, vaan vuodon etsintä on edelleen käynnissä.

Vuodon etsintätoimenpiteiden vuoksi voi aiheutua veden värjäytymistä ja painevaihteluja. Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Muutoin vettä voi käyttää normaalisti.

Kuopion Veden verkostoon Riistaveden toiminta-alueella liitettyjä vesiosuuskuntia ja kiinteistöjä pyydetään tarkastamaan vesimittarit vesijohtovuodon paikallistamiseksi.

Vuotoon mahdollisesti liittyvistä havainnoista pyydetään ilmoittamaan Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystäjälle numeroon 044 718 5362.