Riistavedelle vaaditaan uutta koulua: jopa horsman väitetään kasvaneen liikuntasalissa

Riistaveden Melalahden koulun Vanhempainyhdistys on lähettänyt Kuopion kaupungin päättäjille kannanoton, jossa vaaditaan kokonaan uutta koulua Riistavedelle.

Melalahden koulun oppilaiden vanhemmat järjestivät joulun alla mielenilmauksenkin aiheen tiimoilta, mutta se ei ole muuttamassa Kuopion opetustoimen suunnitelmia.

Opetusjohtaja Leena Auvinen esittää suunnittelun jatkamista kaupungin tilakeskuksen näkemyksen mukaisesti, eli Melalahden koulun sisäilmaongelma ratkaistaan purkamalla koulun vanha osa ja tilalle rakennetaan uusi. Kasvun ja oppimisen lautakunta käsittelee asiaa keskiviikkona. Työt alkaisivat ensi kesänä, joten Melalahden koulu siirtyisi väistötiloihin.

Myös Melalahden koulun uudesta osasta on joululomalla otettu sisäilmanäytteitä. Tulokset valmistuvat tammi–helmikuun vaihteessa. Sisäilman tarkastusryhmä päätti pari viikkoa sitten, että esikouluopetus siirretään päiväkodin tiloihin.

Koulun vanhan osan viisi opetustilaa sekä esikoulun toimistotila on poistettu käytöstä. Opetusryhmistä kolme on siirretty evakkoon uudelle puolelle ja kaksi Riistaveden yläkoululle. Lisäksi rakennuksessa on tehty erilaisia suojaus- ja tasapainotustoimenpiteitä.

Melalahti on 116 oppilaan ja seitsemän opettajan koulu. Sen vanha osa on rakennettu 1953 ja laajennusosa 1992.

Melalahden oppilaiden vanhemmat vaativat kahden koulun yhdistämistä ja kokonaan uuden koulukeskuksen rakentamista sisäilmaongelmaisten tilalle.

Melalahden koulun Vanhempainyhdistyksen kannanotto:

Arvoisa Kuopion kaupungin päättäjä,

Olemme tiedotusvälineistä saaneet lukea Melalahden kouluhankkeen etenemisestä. Tiedotustilaisuutta ei ole järjestetty pyynnöistä huolimatta. Samaan aikaan Riistavedellä odotetaan huolestuneena tutkimustuloksia koulun 1990 –luvulla valmistuneelta puolelta. Ne valmistunevat helmikuun puolella. Kaksi vanhempainyhdistyksen jäsentä on omin silmin todennut 1990 –luvulla samassa koulussa oppilaana ollessaan horsman kasvavan lattian rajassa, tuolloin uudessa liikuntasalissa. Pelkästään tähän faktaan vedoten pyydämme, että odotatte  tutkimustulokset ennen hätiköityjä päätöksiä. Lisäksi koululla on tapahtunut äskettäin myös vesivahinko.

Alakoululla oireillaan edelleen. Varmistus epäpuhtaan ilman kulkeutumisesta vanhalta puolelta on siis joko epäonnistunut tai uudemmalla puolella on kokonaan omat ongelmat. Kouluterveydenhuollon tiedon mukaan koulurakennukseen jääneistä 62:sta oppilaasta 16 lasta oireilee. 25 prosenttia. Yksi lapsi joutui jo vaihtamaan koulua astmaepäilyn takia. Osa opettajista on kieltäytynyt työskentelemään alakoulun tiloissa terveyssyihin vedoten. Lapsilla ei taida olla samaa oikeutta? Myöskään sijaiset eivät suostu tulemaan Melalahden kouluun. Rakennuksen iltakäyttäjät saavat oireita jo lyhyemmän käynnin aikana ja oppilaat joutuvat oleskelemaan samoissa tiloissa jopa kuusi tuntia.

Sisäilmatarkastusryhmä esitti edellisessä kokouksessa 10.1. arvionaan, että toiminta Melalahden  koulussa voi jatkua. Tähän Melalahden koulun vanhempainyhdistyksen edustajat esittivät kokouksessa voimakkaasti eriävän mielipiteensä.

Sitten psykologiset puolet. Vanhemmat ovat kertoneet, että osa lapsista on huolissaan oman terveytensä puolesta. Jos kaveri vaihtaa koulua koska ei voi siellä olla, he miettivät käykö minulle samalla tavalla. Koulussa oireileville oppilaille tarjotaan mahdollisuutta tehdä kotona tehtäviä, sen aikaa että oireilu rauhoittuu. Nyt puhutaan kuitenkin alakoulu ikäisistä lapsista. Eivät he ole kypsiä ottamaan vastuuta yksin kotona opiskelusta. Samalla he syrjäytyvät koulusta ja kaverisuhteista. Tarvitaanko kohta jo psykologin apua? 

Opettajat sairastavat jatkuvasti ja osa vanhemmista miettii aamuisin, kuka lapsia mahtaa tänään opettaa. Jos ylipäätään ketään saadaan opettamaan ja millä pätevyydellä. Tasa-arvo ei Riistavedellä opetuksessa toteudu.

Yläkoulun puolella olevat ovat myös ilmoittaneet saavansa oireita alakoululta tuoduista tavaroista. Yläkoulun puolella kattavia tutkimuksia ei ole tehty. Olemme kuulleet huhua, että yläkoulun puolella ”rumat jäljet” seinässä on peitetty maalaamalla. Tehtyjen korjausten jälkeen sisäilmatyöryhmä toimii edelleen myös yläkoulun osalta, joka tarkoittaa että ongelmat eivät ole sieltä poistuneet. Riistaveden alueella on kolmessa koulussa 290 oppilasta, joita nämä ongelmat  koskettavat.

Alakoulun oppilaat opiskelevat kahdessa rakennuksessa ja kouluyhteisö on rikkoontunut. Kolme luokkaa on jäänyt alakoulun kyseenalaisiin tiloihin ja kolme siirretty evakkoon yläkoulun puolelle. Tilapäiset ratkaisut aiheuttavat levottomuutta. Väistötiloiksi vanhempainyhdistys toivoo järkevää ratkaisua. Lapset voisivat siirtyä vaikka Vehkalammelle tilapäisesti. Sopu tilaa antaa.

Olisiko Kuopion kaupungin aika sijoittaa siirrettäviin kontteihin tms. liikuteltaviin ratkaisuihin? Tiedossa on, että niille on todennäköisesti käyttöä lähivuosina muuallakin päin Kuopiota. Suomessa valtion, kuntien ja kaupunkien kaikissa asioissa noudatetaan ensisijaisesti säästämisen politiikkaa, niin myös valitettavasti rakentamisessa ja kiinteistön hoidossa. Entä jos Kuopio olisi ensimmäinen kaupunki Suomessa joka hoitaa asiat hyvin alusta saakka kestäviä ja järkeviä päätöksia tekemällä?  Näin saataisiin säästöäkin aikaiseksi, kun asioita ajateltaisiin pitemmällä aikavälillä. Terveiden koulurakennusten Kuopio olisi varmasti vetovoimainen alue myös muualta Suomesta katsottuna.

Melalahden koulun vanhempainyhdistys vaatii alakoulun oppilaille välittömästi asianmukaisia tiloja opetuksen sekä lasten ja koulun henkilökunnan terveyden turvaamiseksi. Lisäksi vaadimme pikaisesti puolueettoman tahon kattavia selvityksiä molempien koulurakennusten kunnosta. Näiden selvitysten jälkeen pystyttänee puntaroimaan olisiko uusi terve yhtenäiskoulu sittenkin pidemmän päälle edullisin ja kestävin ratkaisu.

Säästetäänkö nyt vai mietitäänkö oikeasti kestäviä ratkaisuja?

Yhteistyöterveisin

Melalahden koulun vanhempainyhdistys ry