Rinki-ekoverkostolle moitteita

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n jätehuoltopalvelu ei toimi niin kuin pitäisi. Tätä mieltä on Savo-Pielisen jätelautakunta, joka on koonnut yhteen ekopisteverkoston haasteet ja lähettänyt pakkausalan tuottajayhteisöille, Ringille ja ympäristöministeriölle kannanoton siitä, miten ekopisteitä pitää kehittää.

Erityisesti alueen suurimman kunnan eli Kuopion kaupungin vilkkaimmat jätepisteet ovat roskaantuneet.

Lautakunta toteaa, että nykyinen ekopisteverkosto ei palvele riittävästi eri alueiden asukkaita. Varsinkin muovipakkausten keräysverkosto on nykyään riittämätön ja jakautunut epätasaisesti eri alueille.

Jos Ringin keräysverkoston kattavuus ei parane, jäteyhtiö Jätekukko täydentää entistä laajemmin Rinki-ekopisteverkostoa. Alueella on jatkossa 70 Rinki-ekopisteen lisäksi noin 30 Jätekukon järjestämää ekopistettä. Jätekukko tulee järjestämään tulevina vuosina ekopisteilleen myös muovipakkausten keräystä.

Jätelautakunta on hyväksynyt viimeisimmässä kokouksessaan myös uuden jätehuollon palvelutason. Sen mukaan Jätekukko tarjoaa jatkossakin keskitetysti kilpailutetut seka- ja hyötyjätteiden keräyspalvelut.

Jätteiden hyötykäytön lisäämiseksi muovipakkausten kiinteistöittäinen keräys laajenee vuoden 2019 aikana kaikkiin alueen vähintään 300 asukkaan taajamiin.