Runkolinjan rakentamisesta liikennehäiriöitä Kuopiossa

Kuopion Energian aloittaa ensi viikolla kaukojäähdytyksen runkolinjan rakentamisen Niuvantien ja KYSin välille. Linjan rakentaminen aloitetaan Kelkkailijantien yläpäästä sädesairaalan kulmalta ja työ etenee kohti Niuvantietä.

Rakennustyö kestää maaliskuun loppuun asti ja siitä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Työmaan kohdalla liikennöitäessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kaivantojen kohdalle tulee liittymissä ajosillat. Lisäksi liikennettä häiritsee kuorma-autot ja muut työmaan suuret koneet.