Sään viileneminen pysäytti sinilevän kasvun

Koleaksi ja tuuliseksi muuttunut sää on parantanut sinilevätilannetta Etelä-Savossa.

Ely-keskuksen tietoon ei ole tullut enää elokuun toisella viikolla uusia sinileväesiintymiä.

Viikoittaisessa leväseurannassa havaittiin lievää levähaittaa vain Heiniön järvessä Pieksämäellä.

Myös kuusen suopursuruostesienten itiöesiintymät ovat lähes kadonneet vesistöistä.

Levätilannetta helpottaa koleaksi ja sateiseksi muuttunut sää, mikä viilentää pintavesiä. Pintavedet ovat nyt yleisesti 18-19 asteen tuntumassa eli elokuun alkuviikkojen keskiarvossa.

Heinäkuun alkupuolen runsaat sateet nostivat vedenkorkeuksia. Vaikka vedenkorkeus on kääntynyt lievään laskuun, ovat monet järvet vielä ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammalla Vuoksen vesistöalueella.

Esimerkiksi Saimaan vedenpinta on noin 20 ja Heinäveden Kermajärvellä seitsemän senttiä korkeammalla kuin normaalisti.

Voimakkaat sateet ovat voineet heikentää kaivovesien laatua, kun pintavesiä on päässyt kaivoihin.