Savoon menestystä Opetushallituksen arvioinnissa

Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) on sijoittunut seitsemänneksi Opetushallituksen tekemässä valtakunnallisessa ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusarvioinnissa. Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä sijoittui kahdeksanneksi.

Arvioinnissa oli mukana kaiken kaikkiaan 47 suurta ja monialaista koulutuksen järjestäjää. Sakkyn sijoitus on paras koko Itä-Suomessa.

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitattiin opiskelijoiden työllistymisellä ja jatko-opintoihin siirtymisellä, koulutuksen suorituksella määräajassa, opintojen keskeytymisprosentilla sekä opetushenkilöstön pätevyydellä ja henkilöstön kehittämisen panostuksilla.

Arvioinnin pohjalta maksettavan tuloksellisuusrahoituksen tavoitteena on tukea koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamista sekä kannustaa koulutuksen järjestäjiä pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön. 

Kuntayhtymän johtajan Heikki Helven mukaan Sakky on valmistautunut hyvin tuleviin ammatillisen koulutuksen uudistuksiin ja rahoitusmallin muutoksiin. Helve toteaa Sakkyn tiedotteessa myös, että kuntayhtymän toimintaa uudistaen ja mahdollisuuksia hyödyntäen hyvät tulokset ovat mahdollisia jatkossakin muuttuvasta toimintaympäristöstä huolimatta.