Siilinjärven Yaralle lupa sähkönsiirtojohdon rakentamiseen

Valtioneuvosto on myöntänyt Siilinjärven Yaralle lunastusluvan 110kV sähkönsiirtojohdon rakentamista varten tarvittaviin maa-alueiden käyttöoikeuksiin.  Lunastuslupa on myönnetty välille Alapitkän muuntoasema – Siilinjärven kaivos. Voimajohdon pituus  on noin 16,7 km ja hanke kohdistuu 55 kiinteistön alueeseen.

Valtioneuvoston päätös mahdollistaa sen, että Yara saa rakentaa uuden 110kV voimajohdon Lapinlahdelta Fingrid Oyj:n Alapitkän sähköasemalta Yaran kaivokselle.

Alapitkän sähköaseman kautta se liittyy suoraan Suomen kantaverkkoon, mikä parantaa verkon käyttövarmuutta ja sähkönsiirron luotettavuutta. Nykyisin käytössä oleva voimajohto tulee Alapitkältä Siilinjärven sähköaseman kautta Yaralle. Sähkönsiirtojohto olisi ollut uusittava ensi vuosikymmenen alussa, sillä se on rakennettu jo 50 vuotta sitten tehtaita rakennettaessa.  Toiminnan laajennuttua nykyinen sähkönsiirtokapasiteetti on täysin käytössä. 

Tehtaanjohtaja Taisto Koivumäki painottaa uuden siirtoyhteyden tärkeyttä toimipaikalle.

– Rakennettava sähkönsiirtojohto parantaa tehtaiden turvallisuutta ja käyttövarmuutta merkittävästi. Jokainen häiriö sähkönsaannissa aiheuttaa turvallisuusriskin. Kun uusi voimajohto saadaan valmiiksi, vanha sähkönsiirtojohto jätetään varayhteydeksi. Uudella johdolla vältetään myös  vanhan voimajohdon uusimisesta aiheutuvat lisäongelmat.