Siilinjärven Yaran tehtaasta vuoti rautafosfaattia – vesi saattaa samentua

Siilinjärven Yaran tehtaalta pääsi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä rautafosfaattia sisältävää vettä Sikopuroon ja sitä kautta Kuuslahteen.

Veteen pääsi noin 100 kuutiometriä vettä, jonka rautafosfaattia sisältävä kiintoainepitoisuus ylitti ympäristöluvan mukaisen luparajan. Sikopuron allasta käytetään kaivosalueelta ulosjohdettavien vesien puhdistamiseen. Päästö tapahtui, kun allasta oltiin tyhjentämässä kunnostustoimia varten.

Pumppaus altaalta Sikopuroon oli pysäytetty jo ennen kuin päästö havaittiin. Päästö voi kuitenkin näkyä sekä Sikopurossa että Sikopuron laskukohdassa Kuuslahdessa  veden samentumana vielä joitakin päiviä.

Yara on sopinut valvovan ympäristöviranomaisen kanssa on korjaavista toimenpiteistä, joilla tapahtuneen johdosta Sikopurossa olevan kiintoaineen päätyminen Kuuslahteen pyritään minimoimaan.