Sivistysjohtaja jäämässä pois Pieksämäen kaupungin organisaatiosta

Pieksämäen kaupungin uudessa hallintosäännössä on luovuttu sivistysjohtajan virasta.

Sivistysjohtajan tehtävien on määrä siirtyä uutena organisaatioon tuleville toimialajohtajille, jotka ovat opetusjohtaja sekä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Johtajat valitaan nykyisten viranhaltijoiden joukosta ja heidän on määrä toimia vastuualuejohtajina nykyisten tehtäviensä ohessa.

Nykyinen sivistysjohtaja Kari Koistinen on siirtymässä kaupungin kehitysjohtajaksi elinkeinotoimen alaisuuteen.

Hänen tehtävänsä on määrä alkaa vuoden 2017 alussa, jolloin myös vastuualuejohtajat aloittavat uusissa töissään.

Kaupunginjohtaja Tapio Turusen mukaan Koistisen tehtävänä on muun muassa erikseen sovittavien investointien hankkiminen sekä koulukehittäminen.

Koistinen itse näkee tehtävässä hyvänä sen, että siinä tehdään poikkihallinnollista mietintää.

– Tämä on kaupungin puolelta satsaus elinvoimaan. Työssä pystyisi keskittymään kaupungin kannalta isompiin kokonaisuuksiin. Samalla tulisi testattavaksi, että tarvitaanko kaupunkikehittämisyksikköä.

Teknisen toimen vastuualue on kasvamassa, sillä sinne ollaan teknisen toimen johtajan, Tapani Mähösen, alaisuuteen siirtämässä kiinteistöpuoli sekä ruokahuolto.

Ne siirtyvät hänelle tukipalveluista ensi vuonna eläkkeelle jäävältä kiinteistöpäällikkö Reijo Raitiolta.

Toimistohenkilöt ovat siirtymässä konsernihallintoon, hallintojohtaja Ulla Nykäsen johdettavaksi.

Kaupunginhallitus käsitteli tiistaina hallintosäännön uudistamista ja lähetti hallintosääntöluonnoksen työyhteisötoimikunnalle yhteistoimintalain mukaisesti käsiteltäväksi.

Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa henkilöstöjärjestöjen otettua siihen kantaa.

Pieksämäen kaupunginvaltuuston koko on ensi vuoden alusta alkaen 35, esittää kaupunginhallitus yksimielisesti. Tätä nykyä valtuutettujen määrä on 43.