Sote-palveluiden yhtiöittäminen herättää kysymyksiä Kuopion keskustassa

Kuopion keskustan kunnallisjärjestö pitää hyvänä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen linjausta tulevasta maakunta- ja sote-rakenteesta. Paljon on kuitenkin myös avoinna, katsotaan keskustan tiedotteessa.

Tärkeimpiä avoimia seikkoja ovat kansalaisten valinnanvapauden toteutuminen tasa-arvoisesti kaupungeissa ja maaseudulla, palveluntuottajien yhtiöittämispakon seurannaisvaikutukset ja maakunnan päätösvalta ilman verotusoikeutta.

– Miten julkisen vallan käyttö ja virkavastuu toteutetaan, jos palveluntuottajien on oltava yhtiöitä? Miten taataan hoidon jatkuvuus, jos kilpailtu perusterveydenhuolto ja julkisen erikoissairaanhoidon organisaatiot ovat erilliset, keskustan tiedotteessa kysytään.

Kunnallisjärjestö toteaa myös, että maakuntaverolle on perusteita, koska maakunnan on tarkoitus vastata monista muistakin toiminnoista kuin sotesta.