Sujuvuutta Savon radalle, laajat hakkuut Kuopiossa

Savon radan ja Viitostien varsien puustoa kaadetaan Kuopion Matkuksesta Siilinjärven rajalle. Tavoitteina on parantaa maisema- ja liikekohteiden näkyväisyyttä sekä luoda suojavyöhykkeitä liikenneväylien ja asutuksen väliin.

Ely-keskus, Liikennevirasto ja Kuopio aloittavat työt vuosina 2016–2018. Moottoritien varsille ja rata-alueille on laadittu hoitosuunnitelma. Liikennevirasto valmistelee vielä erillisen suunnitelman radan varsille välille Rättimäki–Päiväranta.

Junaliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta varmistetaan kaatamalla ratojen varsilta kaikki puut Liikenneviraston alueella. Myös yksityisiltä kiinteistöiltä aiotaan poistaa puut, jotka yltävät kaatuessaan radalle. Enimmillään tällä alueella on leveyttä noin 30 metriä radan molemmin puolin. Metsäalueilla raivataan pois myös pienempää puustoa.

Radan varren kiinteistöjen omistajille postitetaan tiedote ja sopimus tai valtakirja viimeistään helmikuussa.

Hakkuita kiirehditään, koska myrskyt, lumituhot ja kiskoja liukastuttavat puiden lehdet ovat aiheuttaneet junaliikenteelle huomattavia haittoja ja kustannuksia.

Puiden kaadolle haetaan maisematyölupaa, josta tiedotetaan kuulutuksella. Hakkuista vastaa urakoitsija.