Suonenjoen uuden jätevedenpuhdistamon saa käynnistää

Korkein hallinto-oikeus, KHO, on hylännyt Suonenjoen Karsikonmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta tehdyn valituksen. Tämä merkitsee, että uusi uusi puhdistamo voidaan ottaa käyttöön.

– Käyttöönotto voi tapahtua maaliskuun puolella, Suonenjoen Vesi Oy:n toimitusjohtaja Antti Väätäinen arvioi.

Uusi puhdistamo maksoi kaupungille noin 13 miljoonaa euroa. Lisäksi rakentamiseen saatiin 2,2 miljoonaa euroa EU-tukea.

Suonenjoella on 7 500 asukasta, joista 5 500 on viemäriverkon piirissä. Uusi puhdistamo on mitoitettu 32 500 asukkaan mukaan, koska sinne johdetaan myös Osuuskunta Maitomaan ja Valion hillotehtaan jätevedet.

Puhdistetut jätevedet johdetaan noin viisi kilometriä pitkää, painovoimaisesti toimivaa purkuputkea pitkin Iisveteen.

Kaksi yksityishenkilöä valitti luvasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka piti ympäristöluvan voimassa. Toinen valittajista vetosi vielä KHO:een, joka ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä. Hän olisi halunnut, että jätevedet johdettaisiin Kuopioon tai Pieksämäelle tai imeytettynä Suonenjoen etelä-, itä- tai länsialueille.