Pieksämäen erikoissairaanhoito siirtyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirille huhtikuussa

Erikoissairaanhoito loppuu Pieksämäeltä huhtikuun alussa, jolloin toiminnasta alkaa vastata Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Se on valmistelemassa Pieksämäen kaupungille esitystä siitä, miten erikoissairaanhoito järjestetään.

– Asian valmistelu on kesken, sillä tehtävänä on erilaisia tuotantoon ja prosesseihin liittyviä selvittelyjä, kertoo sairaanhoitopiirin vs. johtaja Vesa Vestala.

Esitys Pieksämäen kaupungille pyritään tekemään tammikuun loppuun mennessä.

– On erilaisia potilasryhmiä ja tuotannon järjestämisen miettimistä. Asia ei ole niin yksinkertainen kuin alussa ajateltiin, Vestala jatkaa.

Suunnitelmassa otetaan kantaa siihen, missä paikassa, milloin ja mitä asioita hoidetaan.

Iso kysymys on myös rahoitus eli se paljonko vuositasolla tarvitaan rahaa.

– Pieksämäen erikoissairaanhoito on pyörinyt pitkälti ostopalvelujen varassa, mikä tekee hallittavuuden hankalaksi. Tarvitaan pitempää jatkuvuutta ja logiikkaa.