Tervalamminvuori osoitettiin tuulivoimalle kaupan maakuntakaavassa

Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan kokonaisuudessaan. Ministeriö hylkäsi Rautalammille ja Suonenjoelle sijoittuvasta tuulivoima-alueesta tehdyn valituksen ja katsoi, että sen vaikutuksia on selvitetty riittävästi maiseman, kulttuuriperinnön, luonnonarvojen sekä melun osalta.

Tuulivoimalle osoitettuun Tervalamminvuoren alueeseen olisi selvitysten perusteella sijoitettavissa kuusi tuulivoimalaa, joiden täsmällinen sijainti määritellään vasta yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa.

Tervalamminvuori sijoittuu Rautalammin keskustasta kakkoon kantatie 69:n eteläpuolelle.