Tienpidon korjausvelkaan odotettiin suurempaa panosta

Valtio on käynnistämässä 37 miljoonalla eurolla viisi uutta liikennehanketta ensi vuonna. Niiden joukossa on Savon kannalta tärkeä Mikkeli–Juva -hanke. Valtiovarainministeriön ensi vuoden talousarvioesityksessä on rahoitukselle sopimusvaltuutus ja seitsemän miljoonan euron määräraha.

– Työt siis käynnistyvät siellä ensi vuonna, kertoo tienpidon suunnitteluyksikön päällikkö Mirko Juppi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ely).

Jupin mukaan tierahat näyttäisivät toteutuvan odotetunkaltaisina lukuun ottamatta tienpidon korjausvelkaa.

–  Odotimme isompaa satsausta eli 100 miljoonaa euroa enemmän ensi vuodelle, mutta suurempi panostus näyttäisikin tulevan takapainotteisesti vuonna 2018.

Puhdasta korjausvelkarahaa on ensi vuodelle tulossa noin 200 miljoonaa euroa.

– Olemme arvioineet, että siitä 5–6 miljoonaa olisi Pohjois-Savon osuus.

Suunniteltua niukempi rahoitus tulee vaikuttamaan liikenneväylien korjausvelkaohjelmaan.

– Jonkin verran päällystyskohteita tultaneen Pohjois-Savossakin siirtämään vuodella eteenpäin. Osa korjausvelkarahoista käytetään sorateiden kelirikkokorjauksiin, joiden volyymi tulee olemaan kuluvan vuoden tasoa.

Jupin mukaan tienpidon perusrahoitus näyttäisi pysyvän ensi vuonna kuluvan vuoden tasolla.

Korjausvelan päälle on tulossa kehittämishankkeista siirrettyä rahaa.

–  Sille meillä on kohteina muun muassa Raatekankaan eritasoliittymä, Yaran liittymä ja Sarkamäen ohituskaistat. Jotain näistä varmaan saadaan ensi vuonna käyntiin, uskoo Juppi.