Tietyömailla on pulaa tekijöistä: "Ammattilaisia ei ole kortistossa"

Tietöitä ei voi tehdä koko ajan vuorokauden ympäri, koska tekijöistä on pulaa, kertoo Valtatie viiden Leppävirta–Humalajoki -osuuden kunnostamisen työmaapäällikkö Sami Stoor Skanska Asfaltti Oy:stä.

– Jos töitä tehtäisiin vuorokauden ympäri, pitäisi olla 2–3 osaavaa porukkaa joka työvaiheessa. Ammattilaisia ei ole kortistossa ja esimerkiksi jyrsinmieheksi ei voi laittaa ketä tahansa.

Tekijöiden puutteen lisäksi Stoorin mukaan työtä hidastaa se, että liikenne täytyy ottaa huomioon.

– Perjantaisin kaluston täytyy esimerkiksi olla poissa kello kahden aikaan, ettei viikonlopun liikenteelle tule siitä haittaa.

 

Rättimäen sillalla korjaustöitä tekevän Savon Kuljetus Oy:n rakentamisen liiketoimijohtajan Antti Pehkosen mukaan töiden tekeminen ei onnistu monissa työvaiheissa ympärivuorokautisesti, koska niihin tarvitaan ympäri Suomen kiertäviä alihankkijoita.

– Ilman alihankkijoita tietyt työvaiheet, kuten vesipiikkaus, eivät etene. Alihankkijoita on Suomessa rajallinen määrä, ja heillä ei ole käytössään tuplamiehitystä.

Pehkosen mukaan erikoisosaaminen karttuu työntekijöille työuran ja sen ohella käytävien kurssien myötä. Työn kausiluonteisuuden ja vaihtelevan kysynnän takia moni ei pyri erikoisosaajaksi.

Sillankorjaustöitä hidastaa myös materiaalien hidas kuivuminen. Esimerkiksi betonin kuivuminen kestää useita viikkoja. Jos betonin ei anna kuivaa kokonaan, siinä oleva neste höyrystyy lämmetessään ja rikkoo tien päällysteen.

– Purkamisvaiheessa voi tulla vastaan myös yllätyksiä, jolloin suunnitelmat menevät uusiksi. Eri työvaiheiden yhteensovittaminen ei ole yksinkertaista.

 

Työn tilaaja eli liikennevirasto tai ely-keskus kilpailuttavat urakoitsijat ja määräävät sille takarajan.

– Niille ei anneta ylimääräistä aikaa. Urakoitsijat pysyvät lähes aina aikataulussa ja tai alittavat sen. He pyrkivät toimimaan mahdollisimman nopeasti, koska työmaan pystyssä pitäminen on kallista, kertoo liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Petri Keränen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

 

Joutuisammiksi töitä voisi Pehkosen mukaan saada kehittämällä menetelmiä sellaisiksi, että ne vaativat vähemmän työvaiheita kuin nyt. Pehkosen mielestä tähän johtavaan tutkimukseen pitäisi saada nykyistä enemmän rahoitusta valtiolta.

 

Nopeusrajoitukset: Valvonta saanut nopeuksia alas

Rättimäen sillalla annettujen sakkojen määrä väheni yli puolella viimeisen kuukauden aikana, kertoo Arto Tynkkynen poliisin viestinnästä.

Kameravalvonta-auto on ollut sillalla viikoittain työmaan alusta asti. Jokaisella kerralla tulee kymmeniä ylityksiä, joista noin kaksi kolmasosaa on sakkoja ja loput huomautuksia.

Alhaiset rajoitukset on asetettu työntekijöiden ja autoilijoiden turvallisuudeksi.