Tutkimus: Maine on tärkeä kaupungin menestystekijä

Maine on tärkeä kaupungin menestystekijä. Pieksämäellä asia on noussut esille kaupungin tulevaisuutta pohdittaessa.

Maineen merkitystä paikkakunnan menestykselle on pohtinut reilu kuukausi sitten tarkastetussa väitöskirjassaan Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen.

– Pieksämäen ongelma on todennäköisesti se, että sen historiassa on jotain sellaisia rasitteita, joista ei ole päästy yli. Ne ovat vanhoja elementtejä, jotka eivät ole korvautuneet uusilla, hän arvioi.

Kaupunkien olisikin Halosen väitöskirjan mukaan löydettävä uusia tapoja käydä keskustelua kuntalaisten kanssa, että alue toimisi yhteisönä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

– On ymmärrettävä, että kaupunki ei ole organisaatio vaan yhteisö, jossa on erilaisia toimijoita ja jonka sisältä maine syntyy.