Tuusniemi tukee Teboilin pihan laajentamista 96 000 eurolla

Tuusniemen kunnanvaltuusto on vahvistanut kunnan ensi vuoden tuloveroprosentiksi 22. Veroprosentti on ollut 22 myös tänä vuonna.

Lisäksi valtuusto päätti yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroksi 0 prosenttia. Valtuusto päätti asiasta yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen mukaan. Hallitus äänesti omassa kokouksessaan nollaprosentin puolesta äänin 5–2.

Kunnanvaltuusto hyväksyi myös kunnanhallituksen ehdotuksen valtuuston koon pienentämisestä, mutta vasta äänestyksen jälkeen. Valtuutetuista neljä olisi halunnut pitää valtuuston koon nykyisellään, ja 17 kannatti pienentämistä. Tuusniemen nykyisen kunnanvaltuuston koko on 21 henkeä, mutta 1. kesäkuuta 2017 alkaen valtuutettujen määrä on enää 17.

Valtuutettujen minimimäärä on laissa sidottu kunnan asukaslukuun, ja Tuusniemellä minimi on 13 valtuutettua.

Tuusniemen kunnanvaltuusto päätti myös tukea Teboilin piha-alueen laajentamista. Sitä varten kunta varaa talousarvion investointiosaan 96 000 euron määrärahan.

Määräraha käytetään Teboilin pihan laajentamiseen kunnan omistamalle tontille. Vastineeksi Smolander Huoltamot Oy:ltä ja kiinteistön omistavalta Oy Teboil Ab:ltä edellytetään vanhan öljy- ja rengasvaraston kunnostamista tai sen purkamista ja uuden rakentamista, nykyisen parkkialueen pintavaurioiden korjaamista ja alueen yleisilmeen kohottamista.