Työpaikkakiusaaminen yleistä Pieksämäen kaupungissa

Joka kuudes Pieksämäen kaupungin työntekijä kokee, että hänen työpaikallaan esiintyy työpaikkakiusaamista.

Kiusaamista havainneista valtaosa kertoi sen kohdistuneen työtoveriin. 40 prosenttia vastaajista koki, että häntä itseään kiusataan.

Asia käy ilmi tuoreesta työtyytyväisyystutkimuksesta, johon vastasi 600 Pieksämäen kaupungin työntekijää. Kaupungissa on työntekijöitä noin 1 000.

Tutkimukseen vastanneista 204 työskenteli sivistyspalveluissa ja 255 sosiaali- ja terveystoimessa.

Suomi on todettu kansainvälisissä tutkimuksissa työpaikkakiusaamisen kärkimaaksi. Kiusaamista kokee noin viidennes suomalaisista.