Uusia suojelualueita tekeillä Etelä-Savoon

Etelä-Savoon ollaan perustamassa noin 11 600 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Suojeltaviksi suunnitellut alueet ovat valtion omistamia, jo aiemmin suojelutarkoituksiin osoitettuja maita.

Ympäristöministeriön keskustelut paikallistahojen kanssa alkoivat maanantaina ja jatkuvat ensi viikon loppuun. Niiden jälkeen ministeriö valmistelee asetusluonnokset.

Suojeltavissa alueissa on muun muassa lehtoja, soita, vanhoja metsiä, lintukosteikkoja sekä ranta- ja saaristoluontoa.

Kohteita on kymmeniä eri puolilla maakuntaa. Listalla ovat muun muassa Kivimäensalon alue Jäppilässä ja Joroisissa, Ruokojärvi-Mula-alue Varkauden laitamilla sekä Paltasuon, Ringinsuon-Heinälamminsuon ja Suurenaukeansuon-Isosuon alueet Pieksämäellä.

Tavoitteena on säilyttää alueet luonnontilassa. Jokamiehenoikeuksia ei kuitenkaan yleensä ole tarpeen rajoittaa, ja myös metsästys on usein mahdollista.