Vaahtohattaroita tiellä? Pohjois-Savon tiet saavat väriä pintaan 2,9 miljoonalla eurolla

Koko Itä-Suomen alueella tehdään tällä hetkellä tiemerkintöjä. Alemman tieverkon osalta maalaustyöt alkoivat toukokuun lopulla ja uusien päällysteiden tiemerkintätyöt tämän viikon alussa.

Keskivilkkaiden, lähinnä kantateiden tiemerkinnät valmistuvat elokuun loppuun mennessä ja alemman tieverkon merkinnät syyskuun puoliväliin mennessä. Päätieverkon osalta työt tehdään alusta loppuun saakka heinäkuussa.

Suoja- ja pyöräteillä merkinnät valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä ennen koulujen alkamista.

Tiemerkintätyöstä voi aiheutua häiriötä yleiselle liikenteelle. Pituussuntaisten tiemerkintöjen kunnostaminen tehdään liikkuvilla koneilla ja pienmerkitätyöt lähes aina käsityönä. Tiemerkintätyöstä varoitetaan työkoneisiin kiinnitetyillä liikennemerkeillä ja varoitusvaloilla.

Alemmalle tieverkolle maalilla tehtävistä merkinnöistä varoitetaan lisäksi vaahtohattaroilla. Vaahto kertoo, että tiemerkintä on vielä märkä, eikä sen päälle kannata ajaa. Märän maaliviivan ylittäminen sotkee tien viivaston sekä ajoneuvon.

Päätieverkolla tiemerkinnät ylläpidetään massalla ja uusi merkintä on yliajettavissa noin minuutin kuluttua massan laittamisesta.

Uudelleenpäällystyskohteella nopeusrajoitus on enintään 80 kilometriä tunnissa ja kaksiajorataisella osuudella 100 kilometriä tunnissa, kunnes tiemerkinnät on tehty.

Pohjois-Savon ely-keskuksen alueella tiemerkintöjen ylläpitoon ja uusiin tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna noin 2,9 miljoonaa euroa.