Vaalijalan palveluyhtiö jätettiin pöydälle

Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous jätti keskiviikkona pöydälle Vaalijalan palvelutoiminnan yhtiöittämissuunnitelman. Päätös oli yksimielinen.

Asiaan palataan elokuun lopulla järjestettävässä ylimääräisessä yhtymäkokouksessa. Sitä ennen järjestetään kuntakokous, jossa jäsenkuntien edustajat pääsevät keskustelemaan näkemyksistään.

Lykkäämiseen vaikutti sote-uudistuksen keskeneräisyys, kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen kertoo. Päätöksiä jouduttaneen joka tapauksessa tekemään epävarmuuden vallitessa.

Kuntayhtymän hallitus esitti Vaalijalan palvelutoiminnan siirtämistä uuteen yhtiöön, joka myisi palveluja vain kuntayhtymälle. Yhtiö olisi kuntayhtymän kautta jäsenkuntien omistuksessa, kunnes siirtyisi uusien maakuntien omistukseen sote-palveluyhtiöksi. Kuntayhtymän perusopetus ja kiinteistöomistukset jäisivät kuntayhtymälle.

Tarkoituksena on estää neljän maakunnan alueella tapahtuvan toiminnan hajoaminen. Vaalijala tuottaa erilaisia palveluja erityisen tuen tarpeessa oleville ihmisille.