Vaalijohtaja lakimuutoksesta: Demokratia ei ratkaisevasti uhattuna kuntavaaleissa

Huhtikuun kuntavaalien ehdokkaat eivät saa enää olla vaalilautakunnan jäseniä eli toimia vaalipäivän virkailijoina.

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen ei usko demokratian olevan ratkaisevasti uhattuna lautakuntien rekrytointiongelmien vuoksi.

Jääskeläinen korostaa, että ehdokkaiden tilalle on pakko löytää muita henkilöitä.

Kuntien aktiivisimmat henkilöt ovat useina ehdokkaina. Se on ollut yleinen syy, miksi he ovat halunneet olla vaalilautakunnan jäseninäkin.

– Ehkä on ollut vaikea löytää muita. Eduskunta halusi tarkentaa sääntöjä, ettei tule tulkinnanvaraisia kysymyksiä kuten viime kerralla.

Vuoden 2012 vaaleissa ehdokkaista vaalilautakunnissa oli keskustelua. Vaalivalituksiakin tehtiin.

Toimitsijan odotetaan näyttävän puolueettomalta.

– Monen äänestäjän silmiin on parempi, että lautakunnassa ei ole ehdokkaita.

Vaalijohtajan mukaan muutos hankaloittaa jonkin verran vaalilautakuntien muodostamista.

– Joissakin kunnissa kaikki vaalilautakunnat saattavat olla täynnä ehdokkaita. Sellaisiakin kuntia on, joissa lautakunnissa ei ole ollut yhtään ehdokasta.

Vaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Vaalilain tarkistuksen jälkeen ehdokas ei voi olla näissä tehtävissä.

– Muita kieltoja ei tullut, joten puoliso, lapset, sisarukset, vanhemmat saavat olla jäseninä tai varajäseninä.

Joissakin kunnissa vaalilautakunnat on jo täytetty ilman ehdokkaita. Pienissä kunnissa on vain yksi lautakunta, mutta esimerkiksi Kuopiossa niitä on 49. Vaalipäivän töihin tarvitaan 245 jäsentä.

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Vesa Toivanen toteaa, että harkinnassa on pudottaa varajäsenien määrä viidestä kolmeen. Silloin heitä tarvittaisiin 147 eli kaikkiaan 392 henkilöä.

– Viimeksi ehdokkaita asettaneille puolueille on laitettu paimenkirje, jossa pyydetään nimiä tammikuun loppuun mennessä.

Kunnallisjärjestöt ovat pitäneet muutosta suoneniskuna.

– Ne ovat huolissaan ja sitä kautta mekin olemme. Saadaanko riittävä määrä ihmisiä?