Vaasan hallinto-oikeus: Finnpulpin ympäristölupa pysyy voimassa

Vaasan hallinto-oikeus on pitänyt Finnpulp Oy:n biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristöluvan voimassa.

Vaasan hallinto-oikeus ratkaisi perjantaina 21.9. antamallaan päätöksellä valitukset ympäristö- ja vesitalousluvasta koskien Finnpulp Oy:n sellutehtaan toimintaa Kuopion Sorsasalossa.

Lue myös: Oikeus kiristi määräyksiä päästöistä vesistöön
 

Useimmissa valituksissa vaadittiin lupapäätöksen kumoamista erityisesti biotuotetehtaan toiminnasta aiheutuvien vesistövaikutusten ja meluvaikutusten vuoksi, toissijaisesti valituksissa vaadittiin luvassa asetettujen toimintaa rajoittavien määräysten tiukentamista. Hallinto-oikeus toimitti ennen ratkaisun tekemistä suunnitellulla hankealueella ja sen ympäristön alueilla katselmuksen 29.5.2018.

Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyt valitukset lähes kokonaan. Hallinto-oikeus katsoi, että hakemusasiakirjoissa esitetyt vaikutustiedot tehtaan toiminnasta johtuvien jäähdytys- ja jätevesien johtamisesta Kallaveteen olivat riittävät lupaharkintaa varten.

Hallinto-oikeus katsoi, että lupapäätöksessä asetettujen lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ei aiheudu ympäristönsuojelulain vastaisesti terveyshaittaa, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Valitusten johdosta hallinto-oikeus kuitenkin täydensi aluehallintoviraston päätöksessä asetettuja määräyksiä toiminnasta aiheutuvien vesistöpäästöjen osalta. Hallinto-oikeus katsoi, että toimintaa koskevat lupamääräykset melupäästöistä olivat riittävät ehkäisemään kohtuutonta melua ja merkittävää ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä. Myös vaatimukset ilmapäästöjen ja muiden lupamääräysten muuttamisesta hylättiin. Hallinto-oikeus katsoi, että ympäristönsuojelulain mukaiset luvan myöntämisen edellytykset olivat täyttyneet.

Lue myös: Hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksestä valittaminen KHO:een vaatii valituslupaa
 

Itä-Suomen aluehallintoviraston maaliskuussa 2017 antamasta lupapäätöksestä valitti 24 tahoa ja ryhmää, jotka olivat yksityisiä henkilöitä, ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja asukasyhdistyksiä sekä osakaskuntia.

Hallinto-oikeus jätti valituksia osin tutkimatta valittajien puuttuvan valitusoikeuden vuoksi. Valittajista osa oli myös peruuttanut valituksensa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Hallinto-oikeuden Finnpulp-päätöksestä valittaminen KHO:een vaatii valituslupaa

Oikeus kiristi määräyksiä päästöistä vesistöön

Kansanedustaja: Pro Kallavesi syö kansalaisliikkeiden uskottavuutta