Vaatimus: Varuskunta joka maakunnassa

Viiden maakunnan eli Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon edustajista koostuva Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että puolustusvoimien maantieteellinen läsnäolo koko maassa turvataan.

Neuvottelukunta haluaa, että seuraavaan hallitusohjelmaan kirjataan periaatteeksi, että varusmieskoulutus säilytetään jokaisessa maakunnassa.

Itä-Suomen neuvottelukunta Iinjasi hallitusohjelmatavoitteitaan kokouksessaan keskiviikkona.