Valtaosa Kuopion asunnoista rakentuu kerrostaloihin: pientalojen osuus on yhä pienempi

Omakotitalojen ja paritalojen osuus Kuopion asuntotuotannosta on laskenut tuntuvasti viime vuosina. Kuntarekisterissä ja kaupungin omissa tilastoissa on pieniä eroja, mutta viime vuosien suuntaus on selvä. Pientalojen osuus vuotuisesta tuotannosta on enää alle 15 prosenttia. Alenema on yhtäjaksoista vuodesta 2012, jolloin osuus oli noin 28 prosenttia.

Tämän vuoden noin tuhannesta asunnosta valtaosa rakentuu kerrostaloihin. Rivitalojen osuus on 160 ja omakotitalojen 140 asuntoa.

Kuopion asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen kertoo, että pientalojen osuus on laskenut myös muissa kaupungeissa.

– Oulussa se on pudonnut puoleen. Kysyntä on hiipunut.

– Vaikuttaisiko ikääntyminen? Vanhempaa väkeä muuttaa kaupungeissa kerrostaloihin ja lapsiperheille vapautuu omakotitaloja. Ei ole tarvetta rakentaa niin paljon.

Rivitalorakentamisessa tehtiin ennätys

Myös taloussuhdanteet vaikuttavat investointirohkeuteen. Rakentaminen on kallista ja osa luopuu haaveestaan isoon omakotitaloon.

Omakotitaloista on Hiltusen mukaan siirtymää myös rivitaloihin, joiden tuotannossa tehtiin viime vuonna 2000-luvun ennätys. Rivitalojen isoimmat huoneistot on koettu vaihtoehtona omakotitalolle.

– Tämä kehitys on lopulta myönteistä ja toivottuakin. Kaupunkirakenne ei laajene liian nopeasti ja uusien alueiden palveluinvestoinnit toteutuvat hallitummin. Pientaloalueet ovat myös kalliimpia rakentaa.

Pientalotontteja kaupunki on luovuttanut keskeiseltä kaupunkialueelta noin 60 vuodessa, kun vielä viime vuosikymmenen puolella tavoite oli sata tonttia.

Osasyy tilanteeseen löytyy omakotitonttien tarjonnasta, joka on Kuopion kaupunkialueella sijainniltaan yksipuolinen. Tarjolla on ollut tontteja lähinnä vain eteläisestä Kuopiosta. Etäisyys keskustaan kasvaa entisestään, kun painopiste on siirtynyt Saaristokaupungista Hiltulanlahteen.

Osa tonteista on jäänyt ensimmäisessä haussa ilman ottajaa. Toisaalta tonttireservi on niukka.

– Omakotitaloja on vaikea ripotella vanhaan kaupunkirakenteeseen. Monipuolisuus kasvaa, kun asiaa tarkastelee seudullisesti.

Kuopion pohjoispuolella Siilinjärvi onkin ollut aiempina vuosina omakotiasujien suosiossa. Kunta on vuokrannut tai myynyt yli 20 omakotitonttia tänä vuonna.

– Etelä-Siilinjärvi on edelleen haluttua aluetta, mutta myös kuntakeskuksen Panninniemi näkyy vetävän rauhallisena alueena, Siilinjärven tonttisihteeri Tarja Kuvaja kertoo.

"Aina voisi olla enemmän markkinointia"

Kuopioon liittyneissä entisissä kuntakeskuksissa on tarjolla tontteja suhteellisen paljon, mutta kysyntä on heikkoa. Ensi viikolla päättäjille esitetään 14 uuden rakennuspaikan laittamista tarjolle Maaningan Keskisaaresta. Jo ennestään lähialueella on jatkuvassa tonttihaussa saman verran rakennuspaikkoja. Valmiin kunnallistekniikan alueelta on viisi kilometriä Maaningan keskustaajamaan.

 – Tottakai olisi kaupunkirakenteen etu, että asutusta tulisi palveluiden ääreen, mutta nykyisellä rakentamistahdilla en näe tässä ristiriitaa. Hajarakentaminen onkin vähentynyt, Hiltunen sanoo.

Liitoskunnissa ja maaseutualueilla on ollut tyytymättömyyttä kaupungin markkinointityöhön tonteissa.

– Aina voisi tehdä enemmän markkinointia. On totta, että markkinointipaukkuja suunnataan suuremman kysynnän alueille.

Kokonaisuutena Kuopion asuntotuotanto on pysynyt vilkkaana ja myös tulevat vuodet näyttävät vahvoilta. Asuntotoimen arvion mukaan tänä vuonna valmistuu noin 980 asuntoa ja ensi vuonna on mahdollista päästä lähelle 1 200 asuntoa. Yli 800 asunnon vuositavoitteeseen on Kuopiossa päästy vuodesta 2011 alkaen.

Ensin vuokralle

Kuopion kaupunkialueella omakotirakentamisen painopiste on siirtynyt Saaristokaupungista Hiltulanlahteen. Tontteja on tulossa tarjolle myös Kurkimäestä.

2020-luvulla rakentaminen etenee Vanuvuoren itäpuolelle.

Pääasiassa tontit luovutetaan vuokraamalla. Erityistä arvoa omaavat tontit (ranta) myydään. Vuokratontin voi lunastaa rakentamisen jälkeen.

Pientalotonttien tavallinen koko on hieman alle 1 000 neliötä.

Hintaan vaikuttavat muun muassa etäisyys keskustasta tai rajoittumien puistoon.

Hiltulanlahdessa perustontin arvo on noin 20 euroa neliöltä. Vuosivuokra on 4 prosenttia tontin arvosta.

Maaningan Keskisaaressa tontin hinnaksi esitetään 4 euroa neliöltä.