Vamos-toiminta jatkuu Kuopiossa

Kuopiossa vuodesta 2015 toiminut Vamos-hanke saa jatkoa.

Vamos vahvistaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä, ja on toiminut Kuopiossa aiemmin ESR-rahoituksella, yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Nyt Helsingin Diakonissalaitoksen organisoima hanke on saanut STM:n valtakunnallisen 2,5 miljoonan avustuksen osana nuorisotakuun kärkihanketta. STM:n rahoitus turvaa osaltaan Kuopion toiminnan vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten elämänhallintaa ja ohjata nuoria kohti työ- ja opiskelupaikkoja. Kuopiossa valmennuksen parissa on ollut noin 100 nuorta vuosittain, mutta lisärahoituksen myötä lisää nuoria toivotaan mukaan.

– Tavoitteena on, että valmennussuhteen jälkeen 60 prosenttia valmennukseen osallistuvista saisi opiskelu- tai työpaikan, projektipäällikkö Marjo Hodju kertoo.

Valmennuksessa olevat ovat 16–29 -vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Heillä voi olla erilaisia elämänhallintaan ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Eniten asiakkaita on 20–24-vuotiaissa.

Valmennuksessa vahvistetaan nuoren voimavaroja ja tuetaan jatkopoluille siirtymistä.

– Nuoria valmennetaan esimerkiksi kotikäyntien ja matalan kynnyksen vertaisryhmätoiminnan avulla, Hodju kertoo.

Hankkeessa työskentelee Kuopiossa tällä hetkellä kuusi työntekijää, mutta STM:n rahoituksen myötä Kuopioon palkataan yksi työntekijä lisää.