Vanhemmat haluisivat kyläkouluun kunnolla kokoa: "Kyllähän koulun imussa muuttaa porukkaa"

Suunnitelmat Kuopion Länsirannalle rakennettavasta uudesta koulusta otettiin ilolla vastaan Kaislastenlahden kylällä, jonka oma koulurakennus on tullut miltei elinkaarensa päähän. Projekti on vielä tarveselvitysvaiheessa, mutta siitä on alustavasti suunniteltu 150 oppilaan koulua, johon kulkisivat lapset myös Hirvilahdesta ja Rytkystä.

Kaislastenkoulu ei enää täytä nykyisiä energiamääräyksiä, minkä lisäksi tilat ovat pedagogisesti ja toiminnallisesti puutteelliset.

Kokotarve perustuu arvioon seudun väestönkehityksestä seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta vanhempien mielestä koulusta pitäisi rakentaa isompi pidempää aikaväliä ajatellen. Koulun rakentamishanke tulee alustavan arvion mukaan kestämään kolmesta viiteen vuotta, jos kaupunki tekee investoinnista myönteisen päätöksen.

– Kyllähän koulun imussa muuttaa porukkaa. Tälle alueelle aktiivisesti myydään tontteja ja rakennetaan. Me valitsimme Kaislastenlahden, koska täällä oli koulu ja tontin hinta oli edullinen, Kaislastenlahden koulua käyvän Ainon äiti Miia Karjalainen perustelee.

Yksi tärkeimmistä uuden koulun rakentamiseen liittyvistä päätöksistä on sopivan sijainnin löytäminen kaikkien kolmen nykyisen koulun tarpeita ajatellen. Harkinnassa ovat olleet muun muassa Joutenjärventien ja Länsirannantien risteysalue, Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän omistama Rytkyn leirikeskus sekä nykyisen Kaislastenlahden koulun alue.

– Kaislastenlahti olisi sijainniltaan uudelle koululle keskeinen paikka, jos ajattelee Hirvilahdesta tai Rytkystä kulkemista, Kaislastenlahden vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Heidi Miettinen tuumaa.

Kaislastenlahden nykyinen koulu on myös ehdotetuista paikoista kaikkein lähimpänä syrjään jäävää Hirvilahtea ja matkan varrella kaupunkiin ajaessa.