Vanhusten kotihoitoa lisätään Suonenjoella

Entistä useampi suonenjokelainen vanhus aiotaan hoitaa kotona tai palveluasumisen avulla ja vähentää tehostetun palveluasumisen paikkojen osuutta.

Kun tehostetun palveluasumisen piirissä on nyt yli 75-vuotiaista 10,9 prosenttia, kaupunki haluaa painaa osuuden valtakunnallisen suosituksen mukaisesti 6–7 prosenttiin. Tehostetussa palveluasumisessa on nykyisin 120 paikkaa. Tulevaisuudessa näitä paikkoja olisi alle sata.

– Tehostettuun palveluasumisessa olisi noin 90 paikkaa, vanhuspalvelupäällikkö Eeva Arja arvioi.

Muutokset eivät koske niitä vanhuksia, jotka jo ovat palveluasumisen tai tehostetun palveluasumisen piirissä.

Sosiaalilautakunta linjasi vanhuspalveluja torstaina. Samalla päätettiin tiukentaa kriteereitä, joilla jatkossa pääsee tehostettuun palveluasumiseen. Uudet asumispalvelu- ja kotihoidon kriteerit otetaan käyttöön heti.

– Lähdemme kehittämään kotihoitoa ja ennaltaehkäisevää toimintaa, että tehostetun palveluasumisen paikkojen määrä voi laskea, sosiaalijohtaja Eija Komulainen linjaa.

– Tärkeä viesti asiakkaille on se, että ketään ei jätetä hoitamatta. Hoito ja hoiva annetaan, mutta eri tavalla kuin ennen.