Varaaminen maksutonta myös Kuopion kirjastoissa

Uuden kirjastolain myötä aineiston varaaminen muuttui maksuttomaksi Kuopion kirjastoissa vuoden alusta.

Uudessa kirjastolaissa haluttiin lisätä kirjastonkäytön tasa-arvoisuutta sillä, että varauksista tehtiin maksuttomia kaikissa yleisissä kirjastoissa. Tällä haluttiin varmistaa se, että maksullisuus ei olisi este kenellekään, vaan kaikilla olisi mahdollisuus päästä kirjaston monipuolisen kulttuuritarjonnan pariin, sekä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.