Varkauden raami painuu miinukselle

Varkauden kaupunginhallitus saa maanantaina eteensä 1,58 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvioraamin. Vuoden 2018 taloussuunnitelman kehys näyttää tässä vaiheessa 900 000 euron alijäämää, mutta vuoden 2019 talous olisi tasapainossa.

Tavoitteena kuitenkin on, että kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuleva lopullinen talousarvioesitys on tasapainossa myös 2017-2018. Toimialojen odotetaan esittävän toimintaansa rakenteellisia muutoksia ja säästötoimia.

Kaupungin talouteen vaikuttaa ensi vuonna merkittävästi verotulojen väheneminen kilpailukykysopimuksesta johtuvien verotusmuutosten vuoksi. Sekä verotuloihin että toimintakuluihin vaikuttaa myös Varkauden korkea työttömyys.

Veroja arvioidaan kertyvän pari miljoonaa euroa tämänvuotista vähemmän.

Toimintakulujen kasvu jää talousarvioraamin mukaan vain 0,24 prosenttiin tämänhetkiseen vuoden 2016 tilinpäätösarvioon verrattuna.

Investoinnit kasvattavat poistoja noin 2,6 prosentilla 4,99 miljoonaan euroon. Arvioitu 3,41 miljoonan euron vuosikate jäisi noin 2,3 miljoonaa tätä vuotta huonommaksi eikä riitä kattamaan poistoja.

Ensi vuoden investointitasoksi arvioidaan noin 10,0 miljoonaa euroa.