Varkauden sairaalan leikkaukset siirtyvät KYSille

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Varkauden kaupungin työryhmä esittää, että Varkauden sairaalan leikkaustoiminta siirtyy KYSin tuottamaksi vuoden 2010 alusta.

KYS vuokraa leikkaustiloja Varkaudesta, joten potilaita leikataan edelleen Varkaudessa proteesikirurgiaa lukuunottamatta.

- Kun KYS saa uusia tiloja, siirtyy kaikki kirurgia sinne, mutta vielä sinne ei mahdu, kertoo työryhmän jäsen ylihoitaja Raija Voutilainen.

Tavalliselle potilaalle muutos tarkoittaa nyt sitä, että isot leikkaukset, kuten lonkkaleikkaukset, tehdään Kuopiossa. Kuopiolaisille muutos voi myös merkitä leikkaukseen tulemista Varkauteen.

Yhteistyö tuo Varkauden seudun potilaiden tarpeisiin lisäosaamista erikoissairaanhoidossa, sillä yleislääkärivetoinen toiminta muuttuu erikoislääkärivetoiseksi.