Varkaus aikoo kiristää verotusta

Varkauden kaupunginhallitus kannattaa kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin esitystä, jonka mukaan sekä tuloverotusta että kiinteistöveroja nostetaan ensi vuoden alusta. Tuloveroprosentti on nousemassa 20,75:stä 21:een.

Yleiseen kiinteistöveroprosenttiin on tulossa kymmenesosan korotus samaten kuin vakinaisista asunnoista perittävään kiinteistöveroon. Yleinen kiinteistöveroprosentti on tämän mukaan 1,45 ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten 0,50.

Tuloveron kiristys toisi kaupungin kassaan noin 900 000 euroa. Kiinteistöveroja kiristämällä saataisiin reilut 600 000 euroa. Ensi vuoden talousarvioesityksessä tuloveroja arvioidaan kertyvän vajaat 70 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 5,9 miljoonaa euroa.

Tiina Grönlund (ps.) esitti, että tuloveroprosenttia ei korotettaisi. Hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tsupari muistutti esityksessään, että talousarvion tasapainottamiseksi tarvitaan sekä tulojen lisäystäettä menojen vähentämistä. Toimialojen talousarvioesitysten menojen lisäkarsinta johtaisi tinkimiseen peruspalveluista, mikä ei hänen mielestään ole tarkoituksenmukaista.

Säästöjä ei ole saatavissa myöskään rakenteellisten muutosten kautta, koska kouluverkkoratkaisua lukuun ottamatta ne on pääosin jo tehty. Niinpä verotulojen kasvattaminen jää ainoaksi tehokkaaksi tavaksi tasapainottaa ensi vuoden talousarvioesitys.