Veden laatuhäiriöt mahdollisia Itkonniemellä

Kuopiossa on otettu käyttöön uusi päävesijohto Itkonniemenkadulla välillä Savonsilta-vesilaitos. Käyttöönotto ei aiheuttanut merkittäviä veden laatuhäiriöitä.

Itkonniemenkadulla olevat jakelujohtojen venttiilit ovat olleet suljettuina koko saneeraustyön ajan ja ne avataan keskiviikkona 13.4. Avaaminen muuttaa veden virtaussuuntaa näissä jakelujohdoissa. Tämä voi aiheuttaa veden värjääntymistä Itkonniemen, Männistön ja Linnanpellon alueilla loppuviikon aikana.

Jos vesi on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän talousvetenä ja myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Mahdollisista laatuhäiriöistä voi ilmoittaa Itkonniemen vesilaitoksen käyttöpäivystykseen puhelinnumeroon 185 362.