Vehmersalmelle vedetään noin 2,5 miljoonan euron edestä maakaapelia

Savon Voiman verkkoyhtiö maakaapeloi ensi vuonna sähköverkostoa Vehmersalmella ja sen ympäristössä. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kaapelointi ulottuu taajamasta Lempelänniemelle ja Litmaniemelle. Myös Pinoharjun ja Mökönpellontien väli saa uuden kaapelin.

Suurin osa ilmajohdoista siirretään maan alle tai metsistä teiden varsille. Kaikki uudet pienjännitelinjat vaihdetaan maakaapeleiksi, jos kaivu on mahdollista. Vanhan verkoston purku voi jatkua vielä 2018.

Verkoston suunnittelu ja neuvottelut maanomistajien kanssa on jo aloitettu taajamassa ja Lempelänniemellä.