Vesi on keitettävä yhä osassa Vesantoa

Talousvesi on yhä keitettävä ennen sen käyttämistä osassa Vesantoa. Kehotus koskee Niiniveden vesiosuuskunnan alueella Tiitilän kylää, Sonkarin kylää sekä Kempinniementien, Riivikontien sekä Jokelantien varressa olevia talouksia.

Viranomaiset suosittelevat kaiken juomaveden ja ruuanlaittoon käytettävän veden keittämistä vähintään 5–10 minuutin ajan. Syy keittokehotukseen on kuun vaihteessa otetuista vesinäytteistä löytynyt kohonnut koliformisten bakteerien pitoisuus. Uudet bakteerinäytteet saadaan lauantaina, jolloin keittokehotus saattaa päättyä.

Ongelma johtuu todennäköisesti Rauli-myrskyn aiheuttamista sähkökatkoista, ja sähköjen palautumisen aiheuttamasta paineiskusta talousvesiverkostossa. Paine on voinut irrottaa putkien sisäpinnasta epäpuhtauksia. Verkostossa on ollut käynnissä ohijuoksutus ja vettä on ohjattu verkostoon kirkonkylän vedenottamolta. Honkamäen lähde on poistettu käytöstä 25.8.2016 sekä entisen Meijerin kaivo 31.8.

Terveydensuojeluviranomaisen tietoon ei ollut perjantaihin mennessä tullut vahvistettuja talousvesiperäisiä sairastapauksia.

Talousvesi on keitettävä Vesannolla – syynä todennäköisesti Rauli-myrsky