Vesi palasi 1900-luvun alussa kuivatulle kosteikolle

Aika hyvin onnistuimme, kehaisee Tornator Oy:n metsänhoitoesimies Paavo Kainulainen työnantajansa kunnostuttamaa Kotouslammien kosteikkoa Salinmäessä, Kaislastenlahden kupeessa Kuopiossa.

Kainulainen kertoo käyvänsä viikoittain ihastelemassa kosteikon luontoa ja siellä eleleviä lintuja.

– Kesällä bongasimme täältä tyttären pojan kanssa 17 lintulajia samalla kertaa. Kosteikolla oli vesilintujen ja västäräkkien lisäksi kahlaajia, joita ei tämän alueen karuilla metsälammilla näe muuten.

Kotouslammien alue on ollut alunperin todennäköisesti kostea notkelma, jossa on ollut kaksi lampea, arvelee Kainulaisen kollega Tuomo Ikonen. 1900-luvun alkupuolella se on todennäköisesti kuivatettu metsätalouden käyttöön.

Myöhemmin alueen käyttö väheni ja alueelle pääsi kasvamaan lehtipuita kasvava kosteikko, jonka läpi virtasi metsäojitusten yhteydessä perattu puro. Toinen lammista oli pysynyt lähellä luonnontilaa, mutta toinen oli rehevöitynyt ja kasvamassa umpeen.

Riistakeskus loi alueelle kosteikkosuunnitelman vuonna 2011 osana vuotta aiemmin alkanutta Life+-hanketta. Kotouslammien kosteikko valmistui tänä kesänä.

EU-rahoitteisen Life+-hankkeen tavoitteena on innostaa maanomistajia osallistumaan aikoinaan kuivattujen kosteikkojen kunnostukseen. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun.

– Tarkoituksena on palauttaa kosteikkoja vesilintujen elinympäristöiksi ja edistää muutenkin luonnon monimuotoisuutta, sanoo vs. riistasuunnittelija Ohto Salo Suomen riistakeskukselta.

Hankkeen myötä maahan on perustettu 44 mallikosteikkoa. Niistä kuusi on Pohjois-Savossa.

– Kosteikkoja voi perustaa mihin vain, missä on entuudestaan virtaavaa vettä, Salo sanoo.

– Vanhoilla peltoalueilla on esimerkiksi ravinteita, jotka rehevöittävät kosteikkoja. Niistä tulee hienoja.

Salon mukaan kosteikkojen kunnostukset jatkuvat Life+:n päätyttyä uuden hankkeen myötä. Seuraavan hankkeen yksityiskohdat, rahoitus ja sen kautta myönnettävät tuet ratkeavat myöhemmin.

Katso pallopanoraama-kuva kunnostetulta alueelta täältä.


Kotouslammit