Vesireitti Kosulanlammelle aukesi

Melojat ja soutuveneillä liikkuvat pääsevät nyt retkeilemään Rantasalmella Pieneltä Raudanveden Kosulanlammelle Saimaan Haapaselälle.

Uusi vesireitti parantaa lintuvetenä tunnetun Kosulanlammen veden laatua. Vesireitin lisäksi kunnostushanke toi veden korkeutta säännöstelevät pumppaamon ja pohjapadot Kosulanlampeen. Pohjapatojen yli on rakennettu rullaradat melojille helpottamaan patojen ylitystä.

Kosulanlammen kunnostus ja vesireitti maksoi noin 760 000 euroa. Kunta ja Etelä-Savon TE-keskus rahoittivat hankkeen yhdessä.

Pumppauksen määrää, sen vaikutuksia veden korkeuteen ja laatuun seuraan säännöllisesti viidestä tarkkailupisteestä.