Vieremäläinen Ponsse valittiin toiseksi parhaimmaksi kesätyöpaikaksi

Viime kesän vastuullisimman kesäduunin toiselle sijalle ylsi vieremäläinen Ponsse, selviää jo kuudennen kerran järjestetystä Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksesta. Yritys oli vastausten perusteella toiseksi paras kesätyöpaikka suurten yritysten joukosta. Parhaimmaksi valittiin rakennusyhtiö Peab. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä parhaimmat arvosanat sai Arizona Chemical Oy.

Tutkimukseen vastasi yli 5 000 nuorta, jotka työskentelivät 95 eri organisaatiossa kesällä 2016.

Tutkimuksen mukaan nuoret toivovat kesätyöltä enemmän ja parempaa palautetta. Nuoret ovat tottuneet jatkuvaan ja avoimempaan palautteenantoon kuin mitä kesätyöpaikoilla annettiin.

Palautteen lisäksi työhön perehdytyksessä ja ohjauksessa oli parannettavaa. Nuoret antoivat perehdytykselle keskiarvosanaksi 3,47, asteikolla 1–5. Parhaiten organisaatiossa oli huolehdittu nuorten mielestä työsopimusten tekemisestä. Myös vuonna 2015 perehdytys ja ohjaus saivat huonoimmat arvosanat ja vuonna 2014 alle puolet vastaajista koki, että heidät oli perehdytetty hyvin kesätyöhön.

Työnantajat olivat onnistuneet viime kesänä pääasiassa hyvin, sillä iso osa nuorista (yli 80 prosenttia) suosittelisi työpaikkaa muille.

Kilpailu ensi vuoden kesätöistä on jo alkanut: "Ainoastaan peruutuspaikkoja oli jäljellä"