Viitostie valmistuu etuajassa Mikkelin kohdalla

Viitostien perusparannus etenee odotettua nopeammin Mikkelin kohdalla.

Tie saattaa olla lähellä lopullista valmistumista jo tänä vuonna eli lähes vuotta Destian kanssa tehtyä urakkasopimusta aiemmin.

Tavoitteena on, että liikenne siirtyy molemmille ajoradoille marraskuussa.

Eteläisen ajoradan rakentaminen alkaa alkukesällä sekä Kaihuan eritasoliittymän kohdalla.

Eteläinen ajorata valmistuu syyskuuhun mennessä, jolloin nyt käytössä olevan, pohjoisen ajoradan viimeistelytyöt, päällystys, viitoitus ja ajoratamerkintöjen maalaus alkaa.

Kaihuan liittymä valmistunee juhannuksen aikoihin ja Ristiinantien rakennus- ja peruskorjaustöitä tehdään pitkin kesää sekä syksyä.

Tiehanke on suunniteltu tietomallipohjaisesti. Mallinnuksen ansiosta esimerkiksi kaivinkoneenkuljettaja näkee tietokoneruudulta maanleikkaukset jopa senttimetrien tarkkuudella.

Töiden etenemistä voidaan seurata mallinnuksella reaaliajassa.

Yhtenäisen tiedon hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa parantaa hankkeen laatua ja auttaa kustannusseurannassa.