Viitostietä levennetään metrillä Leppävirralla

Viitostie levenee kesän aikana metrillä noin 30 kilometrin matkalla Leppävirran kirkonkylästä pohjoiseen aina Kuopion rajalle saakka Humalajoelle. Levennys tehdään Varkaus–Kuopio-välin päällystystöiden aikana.

Pohjois-Savon ely-keskus aikoo käyttää tänä vuonna Itä-Suomen teiden päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpitoon 18,5 miljoonaa euroa. Lisäksi käytetään 2,1 miljoonaa euroa päällystettyjen teiden korjausvelan vähentämiseen.

Teitä päällystetään 445 kilometriä Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Itä-Suomessa on päällystettyjä teitä 8 500 kilometriä. Kesän päällystysurakat on jaettu kahteen osaan, jotka molemmat tekee Lemminkäinen Infra Oy tarjouskilpailun perusteella.