Vuosihuolto alkaa: Kuopion vedessä voi esiintyä makumuutoksia

Kuopion Vesi aloittaa Hietasalon tekopohjavesilaitoksen raakavesikaivojen vuosihuollon 14.5. Samalla saneerataan vesilaitoksen ilmastustorni. Tornia käytetään veden puhdistuksessa eikä silloin voida käyttää Hietasalon vettä raakavetenä. Ilmastustornin saneeraus kestää ennakkoarvion mukaan noin 5–6 viikkoa.

Huollon aikana Hietasalosta tuleva rantaimeytetty raakavesi korvataan järvestä otettavalla raakavedellä. Järvivesi puhdistetaan kemiallisesti Itkonniemen vesilaitoksella ja sekoitetaan Jänneniemen vedenottamon veteen ennen sen johtamista kulutukseen. Normaalisti noin kolmasosa Kuopion kaupunkialueen tarvitsemasta vedestä tulee Hietasalosta ja kaksi kolmasosaa Jänneniemeltä. Myös huollon aikana pääosa vedestä tulee Jänneniemen tekopohjavedenottamolta.

Kemiallisella käsittelyllä ja desinfioinnilla järvivedestä saadaan poistettua tehokkaasti siinä olevat epäpuhtaudet. Järviveden käyttö raakavetenä voi ilmetä kuluttajille lähinnä lievinä makumuutoksina vedessä. Talousveden turvallisuuteen sillä ei ole vaikutusta.