Yaran kipsivuori voi kasvaa selvästi korkeammaksi

Yaran Siilinjärven toimipisteen kipsin läjitysalueen laajentamisesta käynnistetään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jota esitellään yleisötilaisuudessa Siilinjärven Ahmon koulun auditoriossa torstaina 18.1. klo 18–20.

Yara Suomi Oy suunnittelee kipsin läjitysalueen laajentamista nykyisestä ja mahdollista korottamista 230 metriin merenpinnan yläpuolelle. Nykyinen ympäristöluvan mukainen enimmäistäyttökorkeus on 190 metriä merenpinnan yläpuolella.

YVA:ssa tarkastellaan läjitysalueen laajennuksen toteuttamiseksi kolmea uutta vaihtoehtoa, joista yhdessä on kaksi alavaihtoehtoa. Lisäksi tarkastelussa on mukana niin sanottu 0-vaihtoehto, jolloin hanke jätetään toteuttamatta.

Lisäksi tarkastellaan vesien johtamisessa tarvittavien tasausaltaiden mahdollisia sijoituspaikkoja. Uusi tasausallas voisi sijoittua nykyisestä kipsivuoresta pohjoiseen, länteen tai luoteeseen.

Kipsin läjitysalueen laajennuksella ja/tai korotuksella yhtiö varautuu tuleviin tarpeisiin.

Yaralla on jo menossa louhosjatkumon YVA-menettely, jolloin kaivostoiminta voisi jatkua Siilinjärvellä vuoteen 2035 asti.